Van onbruikbaar afval tot bio-grondstof en groene energie | VNO NCW Groene Groeiers Overslaan en naar de inhoud gaan

Van onbruikbaar afval tot bio-grondstof en groene energie

“Dit biedt voor ons een alles-in-een oplossing. Hiermee krijgen enorme hoeveelheden afval, die we anders zouden verbranden, een nuttige bestemming.” Met het innovatieve proces van plastic recycling bedrijf Obbotec kunnen bedrijven hun afvalstromen verwerken tot biobrandstof. Grote bedrijven als KLM Catering Services, afvalverwerker Renewi en brandstof- en energiebedrijf FinCo zien grote kansen tijdens het matchmakingevent van Groene Groeiers en willen het proces nog dit jaar beschikbaar maken.

Tekst: Karel van den Brink (Schuttelaar & Partners), Noud Cochius ((Schuttelaar & Partners), en Pieter van der Meulen

In de Week van de Circulaire Economie op 4 februari organiseerde het Groene Groeiers netwerk versnellingstafels over het thema ‘plastic’. De aangesloten bedrijven gingen op zoek naar oplossingen voor de verwerking van gemengde afvalstromen. Hoe kunnen moeilijk te verwerken afvalstromen, bestaande uit een mix van biomassa en plastic, gerecycled worden waardoor zij een slimme, circulaire toepassing krijgen?

Onderliggend probleem
Grootschalige oplossingen zijn hard nodig om de verwerking van plastic materiaal fundamenteel te veranderen. Innovatie is het belangrijkste wapen om CO2-uitstoot terug te dringen en de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Bij het recyclen van plastic wordt veelal gedacht aan herkenbare eindproducten, zoals de limonadefles of het drankenkarton. Onderliggend probleem van plastic afvalstromen, die moeilijker te recyclen zijn, blijft teveel onder de radar. Denk aan afval uit de catering, land- en tuinbouw, straatvuil, of aan verpakkingen van voedsel in de supermarkt dat de houdbaarheidsdatum overschrijdt. Het plastic is vervuild met bijvoorbeeld etensresten of gemengd met bladeren en verdwijnt in de verbrandingsoven of wordt gestort.

Totaaloplossing
“We hebben te maken met veel verschillende soorten afval,” vertelt Pieter van Gent, directeur Innovatie en Ontwikkeling bij KLM Catering Services. “Het gaat om zowel organisch als niet-organisch afval, waarbij we veel moeten scheiden en anders verwerken. De mix aan plastic afval die wij produceren mogen volgens Europese wetgeving alleen worden verbrand op 800 graden. Een totaaloplossing zou ons uitkomst bieden.” Tijdens de versnellingstafel van de Groene Groeiers presenteert Wouter Leefers van Obbotec de oplossing die zijn bedrijf heeft ontwikkeld. Met het innovatieve proces van Obbotec worden mixed afvalstromen via een op waterstof gebaseerd chemisch proces omgezet worden in bruikbare biobrandstof, zoals groene (Marine Gas Oil) diesel voor de scheepvaart. Dit proces is op verschillende manieren aantrekkelijk. Het is volledig circulair, CO2-neutraal en vermindert bovendien de kosten voor verbrandingsbijdrage voor bedrijven. Daarnaast levert het groene brandstof op, die weer kan worden verkocht. Zo worden kosten uit de keten gehaald én waarde toegevoegd aan voorheen onbruikbare afvalstromen.

Voortrekkersrol
Een interessant proces, vindt ook Bart-Willem Ten Cate, manager Renewables Strategy & Development bij FinCo. De brandstofleverancier bedient een groot deel van de Noordwest-Europese markt en ongeveer 25 procent van de binnenlandse transportmarkt in Nederland. Finco wil een voortrekkersrol spelen bij verduurzaming van de transportsector. “De voortgang van Obbotec houden wij serieus in de gaten. Daarom zijn wij aangehaakt bij versnellingstafel. De inzet van biobrandstoffen kan de komende jaren een grote bijdrage leveren aan de reductie van CO2-uitstoot. Dat begint aan de voorkant, welke grondstoffen zijn het meest geschikt om een waardevolle bijdrage te leveren. Daarvoor kijken wij ook naar non-recyclable plastics. Geschikte conversietechnologie is een cruciale vereiste. Obbetec biedt wat dat betreft een veelbelovende oplossing. Wij moedigen dergelijke initiatieven van harte aan en dragen graag ons steentje bij. FinCo blijft in gesprek met Obbotec en heeft aangegeven wat nodig is om het voor ons toepasbaar te maken.”

Hydro Cat 3
Het proces vindt plaats in de ‘Hydro Cat 3’: een modulaire unit ter grootte van ongeveer twee zeecontainers die in staat is tien miljoen kilo afval per jaar te verwerken. Juist vervuilde, gemixte afvalstromen zijn uitermate geschikt voor de Hydro Cat 3, die overal kan worden opgezet waar zulke grote hoeveelheden afval verwerkt moeten worden. Leefers is op zoek naar bedrijven die hun gemixte, vervuilde afvalstromen willen verwaarden. “De uitkomst van de versnellingstafel was boven verwachting”, aldus Leefers. “Er bleek grote behoefte te zijn aan een oplossing voor moeilijk te recyclen reststromen. Naast concrete interesse vanuit het bedrijfsleven, onder meer van KLM Catering Service, tonen ook sorteerders (Renewi) en brandstoffenleveranciers (FinCo) interesse in onze innovatieve oplossing. Niet alleen willen zij men een steentje bijdragen aan een duurzame transitie, ook het argument dat op deze manier kosten uit de keten gehaald worden door bijvoorbeeld het voorkomen van verbrandingskosten vinden zij aantrekkelijk.”

Gamechanger
“Dit is de alles-in-1-oplossing waar we naar op zoek zijn,” stelt Van Gent. “Op locatie bij ons het afval kunnen verwerken, betekent een echte gamechanger. We hebben afgesproken dat zodra Obbotec gereed is, wij gezamenlijk vervolg geven aan onze gesprekken en verder daad bij woord voegen. Dat zou in de loop van dit jaar moeten zijn.” De afvalstroom van KLM is dusdanig groot dat een Hydro Cat 3 bij Schiphol geplaatst zou kunnen worden. Bijzonder aan de oplossing van Obbotec is dat met alle schakels in de keten rekening wordt gehouden en in samenhang worden benut. “Het is onze inzet om alle ketenpartners bij elkaar te brengen,” legt Leefers uit. “De grondstof, het afval zelf, komt bijvoorbeeld bij uit de vliegtuigen bij KLM Catering Services vandaan. De verzameling en distributie kan worden verzorgd door Renewi. Vervolgens kan Finco als brandstof- en energiebedrijf het nieuwe product, de biobrandstof, verwerken. Op deze manier hebben alle partner niet alleen een functionele rol, ze hebben er zelf ook baat bij.” 

Prototype
Ook voor kleinere hoeveelheden afval heeft Leefers een oplossing: “Bedrijven met kleinere volumes afval kunnen sorteerders als Renewi gebruiken als hub. Van daaruit kun je onbruikbare afvalstromen samenvoegen en tot groene brandstof of bio-nafta recyclen. Dit kun je dan weer verkopen. Zo is de cirkel voor iedereen rond.” Obbotec van plan is een eerste prototype van de Hydro Cat 3 te gaan bouwen bij Plant One Rotterdam. Obbotec heeft in nauwe samenwerking met strategische partners nog drie andere demo’s voor de Hydro Cat 3 op de agenda:

  1. Renewi – Verwerken van afval uit de agri-sector, met name loof van tomatenplanten die vervuild is met plastic touwtjes.
  2. Gemeente Rotterdam / Stadsbeheer - Onderzoeken in hoeverre het vuil van de straatveegwagens verwerkt kan worden. 
  3. Cateringafval – Verwerken van afval uit de catering, onder meer afkomstig uit de catering van vliegtuigen via KLM.

Meer weten over de innovatieve oplossingen van Obbotec? Zie deze link.  

Wil jij je ook aanmelden als Groene Groeier? Zie deze link.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, duurzame innovaties en online evenementen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.