Samen vooruit kijken naar de post-coronafase | VNO NCW Groene Groeiers Overslaan en naar de inhoud gaan

Samen vooruit kijken naar de post-coronafase

Op 14 en 15 mei organiseerde het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers twee online bijeenkomsten. Met bijna dertig aanmeldingen en een positieve feedback van de deelnemers is het plan eind juni opnieuw online bijeenkomsten aan Groene Groeiers aan te bieden.

Uit een korte enquête voorafgaande aan de bijeenkomsten blijkt dat een minderheid van de deelnemers gebruik maakt van de corona-steunmaatregelen: vijf van de dertien respondenten. Er wordt een beroep gedaan op met name de NOW-regeling, uitstel van belastingen en de overbruggingsleningen. Hoewel de ondernemers over het algemeen tevreden zijn over het pakket aan steunmaatregelen, vinden zij dat er te weinig voor startups wordt gedaan. Tijdens de online bijeenkomsten hebben twee beginnende ondernemers dit nader toegelicht. Deze informatie brengen belangenbehartigers van VNO-NCW in bij de overheid.

Voor de overheid
Daarnaast bevelen de Groene Groeiers bij VNO-NCW aan het volgende bij de overheid aan te kaarten:
-     Stimuleer gebruik van recyclaat,
-     Belast virgin producten (virgin = gemaakt van materialen die niet eerder zijn gebruikt of verwerkt),
-     Creëer een financieel voordeel voor opdrachtgevers die opdrachten aan zzp’ers willen geven,
-     Zorg dat kleinere partijen een grotere kans maken bij aanbestedingen en inkoop door overheden door eisen op het gebied van onder meer bedrijfsgrootte en omzet te versoepelen.

Europese subsidie moeizaam traject
Tijdens de bijeenkomsten werd er wat langer stilgestaan bij twee belemmeringen. In de eerste plaats blijkt het tijdrovend en ingewikkeld te zijn om Europese subsidie te verkrijgen. Met name jonge innovatieve bedrijven hebben tijd noch geld om de procedures te doorlopen. Ook denken zij weinig kans te maken. Voorzitter Yousef Yousef van de Groene Groeiers, die deelneemt aan een adviesgroep voor het Europese innovatiebeleid, wil nagaan of dit anders geregeld kan worden.

Klanten terughoudend door corona
De tweede belemmering wordt door de coronacrisis veroorzaakt. Groene Groeiers merken dat veel van hun klanten, vaak grotere bedrijven, minder belangstelling hebben voor hun groene producten en diensten. Ze begrijpen het wel; ondernemers schieten in een voorzichtige modus en richten zich op investeringen met korte terugverdientijden. Investeringen in duurzame veranderingen hebben vaak terugverdientijden van jaren. Tegelijkertijd willen we als samenleving graag dat we de wederopbouw van de economie na de coronacrisis duurzaam invullen. Hoe we dit moeten aanpakken, is een complex vraagstuk waarover werknemers, werkgevers en overheid zich gezamenlijk buigen. Vast staat wel dat we moeten durven vooruit te kijken.

Rol voor de Groene Groeiers
De deelnemers aan de bijeenkomsten zien een duidelijke rol voor het netwerk Groene Groeiers weggelegd:
-
faciliteren op infrastructuur en wet- en regelgeving,
- verbinden van partijen met problemen en oplossingen,
- ontwikkelen van de circulaire waardeketen,

- gezamenlijk uitvoeren van duurzame projecten,
- meer samen optrekken en elkaar opdrachten gunnen,
- gezamenlijk lobbyen voor lokale circulaire ketens bij regionale overheden,
- delen van kennis en best practices.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, duurzame innovaties en online evenementen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.