Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Groene Groeiers

Wij zijn ondernemers in Nederland die op een groene manier willen groeien. We willen niet alleen natuur en milieu zoveel mogelijk ontlasten bij onze economische activiteiten, als het even kan, willen we met ons product de wereld ook leefbaarder maken. Daarom investeren we volop in de ontwikkeling van: 1. circulaire producten en processen, 2. energietransitie en 3. biodiversiteit. Voorwaarde is een sluitende business case, we zijn tenslotte ondernemers. We zijn innovatief, ambitieus en internationaal georiënteerd. We noemen ons groene groeiers en vinden elkaar op fysieke bijeenkomsten en in deze digitale community.

Community
In het besloten deel kunnen ondernemers andere ondernemers oproepen hen te helpen bij specifieke duurzame en circulaire projecten. Dat ‘helpen’ loopt uiteen van meedenken tot mee-investeren. Ook kunnen ondernemers een uitdaging plaatsen
De focus ligt onder meer op eco design, hergebruik van producten en materialen, behoud van de waarde van grondstoffen en duurzaam energiegebruik.
Afval, restwarmte of koelwater vragen of aanbieden gebeurt in deze community ook, want het afval van de één, kan de grondstof zijn voor een ander.
We werken samen met andere bedrijven, overheden en kennisinstellingen, want door die samenwerking boeken we snel successen.

Groene Groeiers is een initiatief van:

vno-ncw mkb-nederland

Groene kennis
In het openbare gedeelte van deze community vind je links naar informatie over groene groei. Gerenommeerde kennisinstellingen zoals Rijksoverheid en MKB servicedesk hebben hun kennis beschikbaar gesteld. Ook zijn er scans en andere handige instrumenten te vinden, evenals een aanbod van workshops en bijeenkomsten.