Nationaal Platform Plastics Recycling | VNO NCW Groene Groeiers Overslaan en naar de inhoud gaan

Nationaal Platform Plastics Recycling

Het Nationaal Platform Plastics Recycling versnelt innovatie en publiek-private samenwerking op het gebied van plastics recycling op de hele kennisketen.

Het Nationaal Platform Plastics Recycling (NPPR) kent de volgende hoofdtaken:

  • Betrekken van relevante partijen uit het innovatieve MKB en industrie.
  • Bijeenbrengen van de wetenschappelijke disciplines die voor innovatie op het gebied van recycling cruciaal zijn, zoals die op het gebied van materiaalkunde en -synthese, katalyse, analyse, proces- en scheidingstechnologie.
  • Stimuleren van kennisuitwisseling tussen plastics recycling initiatieven in Nederland en het actief bevorderen van samenwerking over de gehele innovatieketen (universiteiten/instituten, toegepaste onderzoek organisaties (TO2), rijkskennisinstellingen (RKI), hogescholen, bedrijven) en tussen relevante (wetenschappelijke) disciplines.
  • Organisatie van het veld: bij elkaar brengen van bedrijfsleven, kennisinstituten en ontwikkelingspartners rondom plastic recycling en verbinden van lopende initiatieven.
  • Het in kaart brengen van de huidige stand der techniek en van daaruit signaleren van witte vlekken en kansen voor onderlinge samenwerking, het actief stimuleren van initiatiefvorming en het adviseren richting de overheid.
  • Eén aanspreekpunt voor publiek-private samenwerking op het gebied van plastic recycling in Nederland.
  • Communiceren over plastics recycling en chemische recycling in het bijzonder: sleuteltechnologie voor het aanpakken van plastic afval, technologie voor het reduceren van CO2-emissies in de levenscyclus van kunststoffen en bron van nieuwe economische kansen.

Meer informatie? Zie deze link.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, duurzame innovaties en online evenementen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.