Met een integrale aanpak naar een natuurinclusieve samenleving | VNO NCW Groene Groeiers Overslaan en naar de inhoud gaan

Met een integrale aanpak naar een natuurinclusieve samenleving

Natuur moet onderdeel worden van het oplossen van grote maatschappelijke opgaven. Daarmee herstelt ook de biodiversiteit en wordt de economie toekomstbestendig. Dat is de gezamenlijke oproep die het Interprovinciaal Overleg, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL aan het nieuwe kabinet doen in het handvest ‘Nederland Natuurinclusief’.

Nederland staat voor forse maatschappelijke opgaven: woningtekort, klimaatverandering, energietransitie, de stikstofproblematiek, biodiversiteitsverlies. Al deze opgaven doen een beroep op de fysieke leefomgeving van mens én dier; en vragen daarom om een integrale aanpak. Een aanpak die bovendien natuur versterkt in plaats van vernietigt. Peter Drenth, gedeputeerde in Gelderland en portefeuillehouder landbouw, natuur en landschap, namens de samenwerkende partijen: “Deze opgaven moeten integraal en met oog voor natuur worden opgepakt. Dat vraagt om een nieuwe, natuurinclusieve manier van kijken naar ons ruimtegebruik. En daar zijn forse investeringen voor nodig, met inzet van iedereen: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties én burgers.”

Doelen bereiken
Het benutten van natuur en natuurlijke processen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de volgende doelen:
- Het veilig houden van Nederland bij hoog én laag water.
- Het verminderen van de uitstoot en het vastleggen van broeikasgassen.
- Het zorgdragen voor een duurzame voedselvoorziening.
- Het aanpassen van de ruimtelijke inrichting van onze steden en dorpen aan het veranderende klimaat.
- Het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit.
- Het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap in én buiten de natuurgebieden.

Het manifest wordt ondersteund door een brede vertegenwoordiging vanuit bedrijfsleven, overheden en kennisinstituten: Koninklijke Bouwend Nederland, Nederlandse waterschapsbank, college van Rijksadviseurs, Deltaplan biodiversiteitsherstel, MVO Nederland, Unie van Waterschappen en Boerennatuur.

Meer informatie? Zie deze link.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, duurzame innovaties en online evenementen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.