Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Vervolg match: onderzoek naar plastic afvalstromen

Voedsel- en plasticketens circulair maken. Met dat doel organiseerde het VNO-NCW-netwerk Groene Groeiers in februari van dit jaar tijdens de Week van de Circulaire Economie een matchmakingbijeenkomst. Innovatieve ondernemers en vertegenwoordigers van provincies en ontwikkelingsmaatschappijen verkenden samen de haalbaarheid van circulaire businesscases. Hoe gaat het daar nu mee? Gebeurt er nog wat of blijft het hier bij?

Door Pascale Warners

“Er is zeker een vervolg”, zegt Karel van den Brink van Schuttelaar en Partners. Hij was betrokken bij de organisatie van de matchmakingbijeenkomst en onderhoudt samen met matchmaker Jolanda van Schaick contact met de deelnemende bedrijven. Recyclebedrijf Van Werven was aanwezig tijdens de matchmakingbijeenkomst in februari. “Op dat moment was ‘virgin plastic’ zo goedkoop dat het gerecyclede materiaal niet werd afgenomen”, vertelt Van den Brink. “Slechts enkele maanden later was de markt door grote grondstoftekorten compleet veranderd. Binnen de kortste keren was Van Werven daardoor van de overschotten gerecycled plastic verlost. Het bestaande probleem was daarmee weliswaar opgelost, maar niet via een structurele lange-termijnoplossing. Om te voorkomen dat er over enkele jaren weer overschotten zijn, zijn op initiatief van de provincie Zuid-Holland ketenprojecten opgestart. Doel is om met name grote partijen uit de bouw en infra, havens en logistiek te benaderen en te onderzoeken waar eventuele slagen te maken zijn. We gaan onderzoeken of circulaire ketensamenwerking op kunststof afvalstromen mogelijk is. Kunnen deze stromen gebundeld worden en is het mogelijk ze kostenneutraal te recyclen of hergebruiken? Waar lopen we tegenaan op landelijk niveau? Het uiteindelijke doel is het versnellen van de kunststoftransitie door een bredere en meer circulaire stroom van recyclebare kunststoffen rondom bedrijfsafvalstromen.”

Vervolg match: onderzoek naar plastic afvalstromen