Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Podcast: De waarde in de huishoudelijke, grijze afvalzak

In de afgelopen vijf jaar is de hoeveelheid restafval per Nederlandse inwoner met 25 procent verminderd tot 180 kilo. Het doel is 30 kilo per inwoner in 2025. Hoe gaan we dat in vredesnaam halen, opent radiopresentator Glenn van Der Burg de radio-uitzending van de Groene Groeiers.

De gemeente Den Haag is twee idealistische pilots gestart, die moeten voorkomen dat spullen in de grijze afvalzak verdwijnen. Groene Groeiers Jelle Kies (op de foto) van familiebedrijf Kies Kurk en Jeroen Dijkstra van Pottle geven in de uitzending aan dat zij met Sander Klijnstra, manager circulariteit van de gemeente, willen samenwerken. De grote vraag is hoe je de pilots kan opschalen en economisch rendabel krijgt.

Mike Odenhoven, medeoprichter van Sumting, presenteert zijn Wilde Idee: het voor klanten zichtbaar maken hoe zij de natuur herstellen.

Podcast Beter scheiden en inzamelen van restafval (52 min)

Wilde Idee: Sumting (5 min)

Via de pilots ‘Spullenbak’ en ‘Grondstoffenloket’ stimuleert de gemeente Den Haag haar inwoners niet al het afval in de grijze vuilniszak te gooien. Ondernemers en kunstenaars vragen naar bepaalde soorten afval, dat voor hen grondstof is. Voorbeelden zijn fietsonderdelen, gordijnen of kaarsvet. Die grondstoffen kan een inwoner van Den Haag in spullenbak doen, die bij hem thuis leef wordt afgeleverd en vol wordt opgehaald. Of hij kan deze wegbrengen naar een depot in de stad, het zogenaamde grondstoffenloket. (op het moment van de uitzending, zijn honderden spullenbakken al in gebruiken, het eerste grondstoffenloket staat op het punt geopend te worden.)

Matches in de radio-uitzending:
1. Jelle Kies wil de kurk, denk aan de wijnkurken, die door de inwoners worden ingeleverd graag ontvangen. Hij gaat met Sander Klijnstra onderzoeken of hiervan een business case te maken valt.
Kies Kurk handelt in kurkproducten, van kurksluitingen en prikborden, tot isolatiemateriaal en  granulaat voor voetbalvelden. De fabriek staat in Portugal.
2. Jeroen Dijkstra is geïnteresseerd in de wijnflessen die Haagse inwoners via de pilots kunnen inleveren. Sander Klijnstra wil onderzoeken of de gemeente wijnflessen kan inzamelen en sorteren. Pottle zit weliswaar in Leeuwarden, maar een Haagse dependance vindt Jeroen het overwegen waard. Pottle zet gebruikte flessen om in nieuwe producten, zoals glazen, potten en vazen. Tevens is het een sociale enterprise, want de producten worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemaakt.
3. Sander van de gemeente Den Haag wil in gesprek met Mike Oldenhoven van het Wilde Idee om te onderzoeken of de inspanningen van de inwoners van Den Haag voor het scheiden van hun afval, zichtbaar gemaakt kunnen worden. Trots kunnen laten zien welke impact je individueel maakt, is een geweldige stimulans voor de gescheiden inzameling.
4. Jeroen Dijkstra wil om dezelfde reden een afspraak met Mike.

Oproep aan alle ondernemers
Aan het einde van de uitzending doet Sander een oproep aan alle ondernemers in Groot-Den Haag:
‘Bekijk wat er bij jou thuis in de grijze afvalzak verdwijnt. Zitten daar producten tussen die je als grondstof kunt gebruiken in je bedrijf? Meld het bij Sander Klijnstra van de gemeente Den Haag!’
sander.klijnstra@denhaag.nl

Podcast: De waarde in de huishoudelijke, grijze afvalzak