Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Podcast 26: Creatief, circulair ruimtegebruik

De provincie Zuid-Holland stimuleert de ontwikkeling naar een circulaire economie en realiseert zich dat dit voor een extra vraag naar ruimte zorgt, terwijl daaraan in het dichtbevolkte Zuid-Holland een schreeuwend tekort is. Kun je met een andere blik, met een creatieve aanpak ruimte creëren? Deze vraag legde gedeputeerde Jeannette Baljeu voor aan drie ondernemers in 26-ste uitzending van de Groene Groeiers.

Podcast (42 min.)
Wilde Idee (4,5 min.)

De provincie speelt een belangrijke rol bij de ruimtelijke inrichting van ons land. Zo wijst zij plekken aan die geschikt zijn voor het circulair verwerken van reststromen en afval. Neem een fabriek die plastic afval omzet naar de oorspronkelijke grondstof, olie. Die behoort tot de zwaardere milieucategorie en kun je dus niet plaatsen in een woonwijk of bij een Natura 2000 gebied. Groene groeier Pascal Spiekerman, CEO van Prime, is op zoek naar ruimte voor zo’n fabriek. “We zitten in de pilotfase van dit duurzame pyrolyse-proces en hebben een kleine fabriek bi Plant One in de Rotterdamse Haven. Plant One is een innovatiecentrum waar meerdere start ups zitten. We zijn op zoek naar ruimte om op te schalen. Wellicht kan dat op het terrein van Shell die de olie afneemt.”

Co-siting
Baljeu juicht die oplossing toe. Als kleine toeleveranciers intrekken bij grote bedrijven komt dat duurzaam ketenbeheer ten goede. Bovendien hebben de terreinen van grote bedrijven vaak loze oppervlaktes die zo een goede bestemming krijgen. Co-siting heet dat.
Groene groeier Dineke van Meeuwen, mede-eigenaar van vastgoedbedrijf Emborion, heeft een concept voor integrale gebiedsontwikkeling bedacht, waarin co-siting is opgenomen. Van Meeuwen is opgegroeid in Barendrecht en haar familie heeft een groothandel in groenten en fruit op het bedrijventerrein Dutch Fresh Port. Op dit terrein zijn 100 bedrijven uit de AGF-sector (aardappelen, groenten en fruit) gevestigd, met de coöperatie The Greenery als stralend middelpunt. “Op het terrein moeten 300.000 woningen komen. Ik wil daar een Fruit Packing District van maken in een oud-industriële sfeer, zoals je die ook in New York hebt. In dit district staat al een loods die we hebben omgeturnd in de Robin Food Hub. Hier is ruimte voor start ups die de voedselrestromen van de bedrijven van Dutch Fresh Port verwerken. We hebben inmiddels 14 jonge ondernemers binnen, waaronder iemand die van de reststroom gember boter maakt en iemand die thee maakt van gedroogd fruit.  De nieuwe bewoners kunnen straks deze producten kopen en mogelijk ook aan het werk op het bedrijventerrein of een stage lopen. Zo hoop ik de binding tussen bewoners en bedrijven, die er in mijn jeugd was, te herstellen.”

Stadlogistiek
Groene groeier Robert Medenblik is directeur-eigenaar van het verhuisbedrijf Van der Velde. Vijf jaar geleden richtte hij Hubbel Stadslogitiek op, een bedrijf dat aan de randen van binnensteden distributiecentra wil oprichten, waar producten uit grote vrachtwagens worden overgeheveld naar onder meer elektrische busjes en fietsen, om daarmee vervolgens de steden te bevoorraden. Hij zoekt ruimte aan de grenzen van de zero-emissiezones. Geen gemakkelijke opgave, want juist aan de randen van de binnensteden is de beschikbare ruimte schaars.  Medenblik vertelt voorafgaande aan de uitzending dat hij pleit voor een garantiefonds van de overheid, zodat jonge duurzame bedrijven het niet afleggen tegen traditionele, kapitaalkrachtige bedrijven die ook ruimte zoeken. Of het nu om een kavel of om een huurpand gaat.

Wilde idee
Vincent van den Ende is oprichter van Human Material Loop.
Hij heeft een textielvezel van mensenhaar ontwikkeld en wil een supply chain opzetten. De drie ondernemers zetten hun netwerk voor hem in. Spiekerman wil hem in contact brengen met de eigenaar van Plant One, Van Meeuwen met ontwerpers en Medenblik adviseert co-siting: “Trek in bij een grote textielfabrikant.”

Podcast 26: Creatief, circulair ruimtegebruik