Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Podcast 23: NL loopt voorop in aanpak netcongestie

De energietransitie lijkt vast te lopen door files op het elektriciteitsnet. Er staan nu al zo’n 6000 bedrijven op de wachtlijst bij de netbeheerders. In de 23-ste podcast van de Groene Groeiers buigen twee ondernemers, energieleverancier Stedin, werkgeversvereniging VNO-NCW Midden en de provincie Utrecht zich over het vraagstuk van de netcongestie. Wat blijkt: met een gezamenlijke aanpak kunnen we het probleem in Nederland oplossen. Bovendien daarin wereldwijd koploper zijn. Een uitdaging met exportkansen!

Podcast (48 min.)
Wilde Idee (5 min.)

Rogier Bos is directeur-eigenaar van het installatiebedrijf Bos Groep in Utrecht. Dit familiebedrijf werd in 1939 opgericht en heeft al heel wat energietransities meegemaakt. Bos plaatst onder meer zonnepanelen en warmtepompen bij zakelijke klanten. “We moeten de energievoorziening weer in balans brengen. De ene klant wekt veel stroom op en kan die niet terugleveren aan het net. Tegelijkertijd kan zijn buurman die energie gebruiken. Een kwestie van een kabel leggen tussen beide panden, zou je denken. Maar wet- en regelgeving verbiedt dat.”

Marcel Hielkema, voorzitter VNO-NCW Midden, lobbyt al wat langer voor regelruimte. “We hebben de technische oplossingen. Betrokken partijen willen daarin ook investeren, maar de regelgeving zit dwars.“ Later licht Hielkema in de uitzending toe dat die regelruimte en een snellere vergunningverlening ook nodig zijn voor het verzwaren van het elektriciteitsnet. Bovendien zijn er behalve regelgeving meer uitdagingen, zoals het gebrek aan technisch personeel en de matige bereidwilligheid van ondernemers om in een collectief te flexibiliseren. Maar deze uitdagingen zijn volgens alle deelnemers aan de podcast goed aan te gaan als je gezamenlijk de schouders eronder zet. Hielkema zelf is betrokken bij een pilot op een bedrijventerrein in zijn regio, waar ondernemers met de netbeheerder de mogelijkheden van flexibilisering verkennen.

Ondernemer Jan Willem de Jong, oprichter van Iwell, levert batterijen en slimme software aan onder andere de ondernemers op bedrijventerrein de Lage Weide in Utrecht. “De slimme software is de dirigent van de energiestromen. Die geeft inzicht in verwachte pieken in vraag en aanbod, waarop ondernemers hun energieverbruik kunnen afstemmen.” Als de zon schijnt en het aanbod is hoger dan de vraag, dan kan de energie worden opgeslagen in de gezamenlijk aangeschafte batterij op een bedrijventerrein. “In energiemanagement lopen we in Nederland voorop”, aldus De Jong. “Die kennis en software kunnen we exporteren. Wij openen binnenkort een vestiging in Duitsland.”

De energietransitie is in een stroomversnelling gekomen, meent Warnold ten Zijthoff, regiodirecteur provincie Utrecht bij Stedin. “In Nederland hebben we wereldwijd de meeste zonnepanelen per inwoner. De toename van de elektriciteitsvraag bij ons is even groot als het verbruik van de halve stad Utrecht. We schrokken daarvan.” Stedin ontwikkelt nieuwe contractvormen voor flexibilisering van de vraag.

Hans Rijnten heeft sinds een jaar een nieuwe functie: programmamanager Netcongestie bij de provincie Utrecht. “Allerlei ambities van de provincie staan op de tocht door de netcongestie. Denk bijvoorbeeld aan de opgave om 83.500 woningen te bouwen. De provincie werkt hard aan het inkorten van procedurele tijd om regelgeving aan te passen en vergunningen te verlenen. En we pakken een rol in de ruimtelijke ordening, geven aan waar woningen of windparken moeten komen in overleg met gemeenten.”

Wilde idee
In de studio valt de limonade Kumasi, gemaakt van het vruchtvlees van cacaobonen, van Lars Gierveld in de smaak. De ondernemer De Jong adviseert een QR-code op het blikje, waarachter je het inspirerende verhaal van dit product kunt vinden.

Op foto v.l.n.r
Eerste rij: Rogier Bos, Annemarie van Oorschot, Warnold ten Zijthoff
Tweede rij: Marcel Hielkema, Jan Willem de Jong, Hans Rijnten

Podcast 23: NL loopt voorop in aanpak netcongestie