Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Nieuwe ronde subsidie voor CO2-besparing

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar gaat op 6 juni open.
Met de SDE ondersteunt de overheid duurzame (energie)projecten. Er is een openstellingsbudget van 8 miljard euro beschikbaar voor dit jaar. Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd levert dit een CO2-besparing van 4 megaton op in 2030, zo verwacht het kabinet.

Nieuw dit jaar zijn de ‘hekjes’. Met een hekje rond een deel van het budget wordt een minimaal bedrag voor een specifieke categorie gereserveerd. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk voor de energietransitie, vaker aan bod.

Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid

Nieuwe ronde subsidie voor CO2-besparing