Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Drie matches tussen groene groeiers tijdens ImpactFest

ImpactFest is het jaarlijks terugkerende evenement in de Fokker Terminal op de Binckhorst in Den Haag, waar ondernemers, bestuurders en kenniswerkers samenkomen om de ontwikkeling naar een klimaatneutrale en circulaire stad te versnellen. Onder de 1500 deelnemers zijn altijd veel jonge, innovatieve ondernemers, waaronder groene groeiers. Daarom organiseert het netwerk Groene Groeiers elk jaar een activiteit op dit impactfeest. Dit keer samen met de provincie Zuid-Holland en New Business Radio. In podcastproducties werden twee matches gemaakt, eentje voor het renoveren van bruggen en één voor het hergebruik van bermgras. Ook mochten vijf ondernemers hun Wilde Idee pitchen.

Volledige podcast (circa 1 uur)
Match bruggen (25 min.)
Match bermgras (25 min.)
Wild idee: Weco, wave-energy (5 min.)
Wild idee: Biofashiontech, biologische recycling van textiel (5 min.)
Wild idee: Kumasi Drinks, limonade van het vruchtvlees van de cacaoboon (5 min.)
Wild idee: Rable Group, steunstellages voor zonnepanelen op daken (5 min.)
Wild idee: Cano plus drilling solutions, boortechniek voor aardwarmte (5. min.)

Brienenoord-brug
In het ideaalplaatje van Herman van der Horst, productmanager Vervanging en Renovatie bij aannemer Movares, heeft elke brug een materialenpaspoort en wordt de kwaliteit van de brug continue gemonitord. Geautomatiseerde data-analyses van de materiaaleigenschappen, de brugopbouw en de vervoersbewegingen in gewicht, geven precies aan wanneer onderdelen gerepareerd en vervangen moeten worden. Ook kan het materialenpaspoort het hergebruik van onderdelen voor andere doeleinden vergemakkelijken.
Zover is het echter nog lang niet. Van weinig bruggen kennen we de gebruikte materialen, laat staan de toestand na gebruik. Bovendien gebruiken de verschillende overheden verschillende registratiesystemen, waardoor er van gestroomlijnde recycling geen sprake kan zijn.

Peter Kreukniet van de stichting Insert documenteert van A tot Z de materiaalstromen, De stichting is 6 jaar geleden opgericht door sloopbedrijven om zonder onderlinge concurrentie een boost te kunnen geven aan hergebruik van onder meer staal en beton. De database is verre van perfect, maar wel een basis voor landelijke standaardisatie. Van der Horst wil graag verder praten met Kreukniet en met Rein Hintzen (Horizonteers), die ook aan tafel zit en  adviezen geeft over werkprocessen voor hergebruik in de bouw.

Ook met Martijn ten Kate van the Bin wil Van der Horst verder praten. Ten Kate bekijkt per onderdeel of dit geschikt is voor hergebruik. Dit kan hergebruik zijn voor het zelfde object, maar ook voor een ander object. De oude steunbalk van de Brienenoord-brug kan bij wijze van spreken te inferieur zijn voor reparatie, maar bruikbaar voor een fietsbrug, waarover veel lichtere voertuigen gaan.
Zo worden er twee matches gemaakt.

Bermgras
Ger Kwakkel is verantwoordelijk voor de inkoop van de gemeente Den Haag. Coen Geerdink is circulair inkoper van de provincie Zuid-Holland. Beiden zijn eerlijk over de mate waarin hun overheid circulair inkoopt. Dat staat nog in de kinderschoenen.
Geerdink probeert het pakket van eisen bij aanbestedingen aan te passen. “Belangrijk is dat de politiek, met name Gedeputeerde Staten, prioriteit geeft aan circulaire inkoop”, zegt hij.

Kwakkel zet in op preventie. “Per dag produceert de gemeente Den Haag 4,5 miljoen kilo afval. Het transporteren en verwerken daarvan kost 1 miljoen euro per dag. Mijn klus is dat afval weer als grondstof in te zetten. Maar als ik een bedrijf ondersteun dat kinderen eerder op de po weet te krijgen, zodat je vieze luiers voorkomt, dan moet ik dat uitleggen. Als ik een vrachtwagen naar de verbrandingsoven in Rotterdam laat rijden, vraagt niemand iets.”

Wat het bermgras maakt Martijn Savenije, directeur-eigenaar van Spaak, uit groenafval verschillende producten, zoals bouwplaten, eiwitten voor cosmetica en voedsel en bodemverbeteraars. Kwakkel wil wel verder praten. De match met de gemeente is binnen. Die met de provincie had Savenije al eerder binnengehaald. Hij doet mee aan een doorbraakproject van de provincie. “Ik ben blij met de hub die in de provincie komt, waar allerlei bedrijven samenwerken aan het opwerken van bermgras. Ik heb nu de rol van ketenontwikkelaar. Dan kunnen we ook gezamenlijk een aanbesteding doen”, aldus Savenije. “Maar het gaat dan ook om een grote hoeveelheid bermgras: 100.000 ton per jaar in de provincie Zuid-Holland.”

Drie matches tussen groene groeiers tijdens ImpactFest