Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

NTCP koploper in Europa

Op de laatste dag van de Week van de Circulaire Economie, op 10 februari, brengt Ingrid Thijssen een bezoek aan het Nationaal Testcentrum voor Circulaire Plastics (NTCP) op voorspraak van groene groeier FiliGrade

Videoimpresseie (33 sec)

Het NTCP is uniek in Europa. Het is gericht op het scheiden en sorteren van plastic uit bulkafvalstromen en beschikt over installaties op industriële schaal die volledig toegerust zijn voor onderzoek en ontwikkeling. Industrieën vanuit heel de wereld komen voor onderzoek, ontwikkeling en testen.
Sinds 2020 staat er een geavanceerde sorteermachine, sinds december 2022 ook een wasinstallatie.
Dankzij een opstartsubsidie van onder meer het ministerie I & W zijn de faciliteiten gerealiseerd.
Het NTCP is een onafhankelijke, not for profit stichting en draait zelfstandig op basis van contractresearch. Bij NTCP werken 17 mensen.

Ingrid Thijssen: “Wat er allemaal opgelost moet worden om naar een circulaire samenleving te gaan, wordt goed zichtbaar in het NTCP. Wat een enthousiasme en toewijding om dat voor elkaar te krijgen!”

FiliGrade laat bj het NTCP testen uitvoeren met zijn digitale ‘watermerk’ in plastic producten, zodat deze uit een bulkstoorm afval gehaald kunnen worden (zuivere afvalscheiding). De technische innovatie van FiliGrade is gericht foodgrade verpakkingen. Dit is onderdeel van het Moonshot-project ‘hoogwaardig sorteren en recyclen van voedselverpakkingen’ dat ondersteund wordt door het Versnellingshuis.

Tafelgesprek
Na afloop van de rondleiding ging Ingrid Thijssen in gesprek met ondernemers over de uitdagingen van de transitie naar een circulaire economie. Aan tafel zaten:
– Martine Brandsma en Freek van Rhijn, directeur en technical manager van het NTCP
– Theo Althuisius, directeur HAVI, afvalverwerker van onder meer McDonalds, Burger King, NS stations, Starbucks.
– Floor Uitterhove – director European Market Sustainability McDonalds
– Patrick van Baal, Global Director Packaging Development van groene groeier Friesland Campina
– Marien de Lint – directeur Filigrade, groene groeier en deelnemer Moonshot-project
– Sjoukje van der Eems-Hijlkema, DGA van de duurzame Van Der Eems Drukkerij en bestuurslid bij VNO-NCW Noord.
– Voorzitter Sieger Dijkstra van VNO-NCW Noord
– Leo de Boer, stuurgroeplid Versnellingshuis (organiseert week CE)

 

NTCP koploper in Europa